"Wij ondersteunen scholen bij de ontwikkeling naar toekomstgericht leren"

"Van maatschappelijke ontwikkelingen naar betekenisvol onderwijs"

Data geïnformeerd beslissingen nemen

Uitgangspunt van ons handelen is het Metis Onderwijsdashboard. Hierin is alle school- en bestuurs-relevante informatie te vinden. Van leerling stromen, sociaal demografische ontwikkeling, prestatiedata van leerlingen, personeelsontwikkeling en capaciteitsplanning.
Neem contact op voor meer informatie over het Metis-Onderwijsdashboard.

Wat doen wij?

Je wilt de kwaliteit van het onderwijs verhogen en toekomstgericht onderwijs meer integreren in de praktijk. Een skillslab, digitalisering of een duurzamer beleid, dat klinkt als muziek in je oren. Maar waar te beginnen?

Wij begeleiden scholen bij deze ontwikkeling en nemen tijdens dit proces het team mee naar jouw stip op de horizon. Want innoveren en professionaliseren doe je samen. Hierdoor ontstaat een continue verbetercultuur die ervoor zorgt dat kinderen na afloop van hun schoolcarrière nog beter zijn voorbereid op een zelfstandige plek in de maatschappij.

FOCUS

Toekomstgericht onderwijs kent vele thema’s en elke school heeft zijn eigen specifieke uitdagingen. Wij helpen focus aan te brengen en ondersteunen zowel op beleidsmatig als praktisch terrein; van de ontwikkeling van een strategisch beleid tot aan de implementatie van dit beleid in de klas.

Onderwijs – Organisatie – Omgeving

De aanpak van Edu-Metis richt zich op de samenhang tussen de drie O’s: Onderwijs, Organisatie en Omgeving. Toekomstgericht onderwijs kan alleen een continue ontwikkeling doormaken als de organisatie daarop is afgestemd en de omgeving is ingericht met de juiste fysieke en/of virtuele middelen. Deze drie thema’s zijn verweven in ons denken en doen.

WIJ ONDERSTEUNEN BIJ

Het Metis-Onderwijsdashboard is alle school- en bestuurs-relevante informatie in te vinden. Van leerling stromen, sociaal demografische ontwikkeling, prestatiedata van leerlingen, personeelsontwikkeling en capaciteitsplanning. Het Metis Onderwijsdashboard zorgt voor overzichtelijke, feitelijke informatie die van onschatbare waarde is bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Belangrijkste USP’s van het Metis Onderwijsdashboard:

 1. Bespaart tijd om data te verzamelen uit verschillende bronnen (DUO, CBS, LAS, HR-software, Gemeente, eigen), nu versnipperd beschikbaar
 2. Geeft direct inzicht op niveau schoolbestuur en individuele scholen
 3. Leidt tot ‘triggers’ om het gesprek aan te gaan met een school o.b.v KPI’s
 4. Benchmark scholen binnen het bestuur
 5. Benchmark (vergelijkbare) besturen (DUO, CBS)
 6. Benchmark scholen in de wijk en buurt (DUO, CBS)
 7. Geeft richting In combinatie met advies, duiding en begeleiding interventies
 8. Geeft input gesprek IHP met gemeente

De SDG-doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkeldoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG-doelen zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor en door iedereen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Steeds meer scholen richten zich op de SDG-doelen als invulling voor de maatschappelijk taak die zij op zich nemen. Edu-Metis helpt scholen, van strategisch beleid op bestuursniveau, naar praktische ondersteuning in de klas, met het betekenisvol implementeren van de doelen in het onderwijs.

Meer weten? Doe de SDG-Scan en maak inzichtelijk welke stappen jouw school kan zetten om met de SDG-doelen aan de slag te gaan.

Scholen vinden het steeds belangrijker om betekenisvol onderwijs te geven. Hierbij streven zij naar een actieve en positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een duurzame wereld. Samenwerking en verbondenheid spelen hier een grote rol. Het gemeenschapsgevoel wordt vergroot, doordat scholen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Samen maken we het verschil voor onze naasten, onze leefomgeving en onze aarde. De scholen bereiden kinderen voor op deze toekomst. Hoe deze toekomst er uit ziet is onzeker, maar zeker is dat de wereld om ons heen in steeds sneller tempo veranderd. Ze wordt complexer en de uitdagingen groter. Duurzaamheid is daarbij belangrijker dan ooit, en is geen ‘nice to have’, maar een ‘must-have’.

De maatschappij verandert razend snel. Wat willen wij onze kinderen meegeven om zich te kunnen handhaven in die maatschappij?  21e eeuws leren biedt antwoorden op dit vraagstuk. Wij helpen scholen bij de vertaling van ontwikkelingen in de maatschappij, naar betekenisvol, 21e eeuws leren, in de klas. Dit vraagt vaardigheden van leerkrachten die tegemoet komen aan nieuwe manieren van informatieverwerving en -verwerking van kinderen. Het gaat hierbij om enerzijds digitale vaardigheden zoals bijvoorbeeld informatievaardigheden, mediawijsheid digitale basisvaardigheden. Maar ook onderzoekend en ontwerpend leren en creatief denken zijn hier onderdeel van. Belangrijke uitgangspunten voor onze aanpak zijn altijd: visie op onderwijs, mindset van het team en het leren met en van elkaar.

Onderwijskundig ondernemerschap betekent een goede afstemming met de direct belanghebbenden van je school; kinderen, team, ouders, bestuur, overheid etc. Dit vereist een scherp maatschappelijk bewustzijn en een voortdurend proactieve houding om een goede afstemming te realiseren. Hoe organiseer je deze afstemming? Hoe houd je oog voor kansen en ontwijk je valkuilen? Wij helpen scholen dit te organiseren. Enerzijds door de juiste vragen te stellen, anderzijds door de afstemming efficiënt te implementeren.

Tijdens de basisschoolleeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van deze toekomstige gezondheidsproblemen is in de jeugd al te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Hoe wordt je een ‘gezonde’ school? Wat kan er op school allemaal ‘gezonder’?

Scholen bereiden kinderen voor op hun functioneren in een snel veranderende wereld. Technologie zal deze wereld in hoog tempo veranderen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar (nieuwe) vaardigheden in zowel technische en niet-technische beroepen. Het is cruciaal dat kinderen deze vaardigheden leren zodat zij om kunnen gaan met deze technologieën. Een manier om dit te realiseren is het opzetten van zogenaamde Skillslabs. Een Skillslab is een inspiratieruimte waarin leraren en kinderen kennis maken met (nieuwe) technologieën en ermee experimenteren. Het is een ruimte die kinderen uitdaagt om te onderzoeken door nieuwsgierigheid te prikkelen.

Dit vinden wij belangrijk

 • Duurzaam

  Wij geloven in een duurzame aanpak. Voor ons is een innovatie geslaagd, als een school zelfstandig verder kan.

 • Maatschappelijk bewust

  Wij creëren maatschappelijk bewustzijn van onderwijs-professionals door ambities, houding, gedrag én omgeving met elkaar in balans te brengen.

 • Innovatief

  Wij vertalen ontwikkelingen in de maatschappij naar innovatieve en betekenisvolle activiteiten in de klas.

AANPAK

Uitgangspunt van handelen is het Metis Onderwijsdashboard. Verbeterpunten die hieruit voortkomen, worden met behulp van ons eigen verandermodel, samen met het team, systematisch en praktisch aangepakt. Waarbij wij onze focus nooit uit het oog verliezen; het onderwijs slimmer en aantrekkelijker organiseren, zodat het leerresultaat bij kinderen wordt verhoogd en hun talenten nog meer tot ontwikkeling komen.

 1. Waarnemen
  De informatie uit het Metis Onderwijsdashboard wordt ‘waargenomen’. Eventueel wordt er aanvullende informatie verzameld.
  Voor optimaal draagvlak wordt alle betrokkenen om input gevraagd.
 2. Waarderen
  De verkregen informatie wordt op waarde geschat en awareness wordt gecreëerd. Wat betekent de informatie voor onze onderwijsorganisatie? Globale speerpunten voor verbetering worden geformuleerd.
 3. Willen
  De speerpunten worden als doelstellingen geconcretiseerd in een projectplan. Hierbij wordt altijd gestreefd naar de samenhang tussen de drie O’s: Onderwijs, Organisatie en Omgeving.
 4. Waarmaken
  De activiteiten uit het projectplan worden uitgevoerd zoals beschreven.
 5. Evolueren
  We zijn nooit klaar

CO-CREATIE

Tijdens het veranderingsproces betrekken wij nadrukkelijk de leerkrachten, maar ook de leerlingenraad wordt geraadpleegd, ouders en andere belanghebbenden worden meegenomen. Daarnaast verbinden wij scholen onderling om elkaar te inspireren en verder te leren. Wij vinden het belangrijk dat ook na afronding van onze ondersteuning de continue verbetercultuur blijft voortbestaan.

CONTACT