“Van strategisch beleid op bestuursniveau, naar praktische ondersteuning in de klas”

"De vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar betekenisvol onderwijs"

Wat doen wij?

De maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. Voor scholen is het zaak deze ontwikkelingen te vertalen naar betekenisvolle activiteiten in de klas. Door een duurzame aanpak en scherpe focus op innovatie helpen wij scholen zich te ontwikkelen. 

Wij ondersteunen bij

De SDG-doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkeldoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG-doelen zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor en door iedereen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Steeds meer scholen richten zich op de SDG-doelen als invulling voor de maatschappelijk taak die zij op zich nemen. Edu-Metis helpt scholen, van strategisch beleid op bestuursniveau, naar praktische ondersteuning in de klas, met het betekenisvol implementeren van de doelen in het onderwijs.

Meer weten? Doe de SDG-Scan en maak inzichtelijk welke stappen jouw school kan zetten om met de SDG-doelen aan de slag te gaan.

Scholen vinden het steeds belangrijker om betekenisvol onderwijs te geven. Hierbij streven zij naar een actieve en positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een duurzame wereld. Samenwerking en verbondenheid spelen hier een grote rol. Het gemeenschapsgevoel wordt vergroot, doordat scholen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Samen maken we het verschil voor onze naasten, onze leefomgeving en onze aarde. De scholen bereiden kinderen voor op deze toekomst. Hoe deze toekomst er uit ziet is onzeker, maar zeker is dat de wereld om ons heen in steeds sneller tempo veranderd. Ze wordt complexer en de uitdagingen groter. Duurzaamheid is daarbij belangrijker dan ooit, en is geen ‘nice to have’, maar een ‘must-have’.

De maatschappij verandert razend snel. Wat willen wij onze kinderen meegeven om zich te kunnen handhaven in die maatschappij?  21e eeuws leren biedt antwoorden op dit vraagstuk. Wij helpen scholen bij de vertaling van ontwikkelingen in de maatschappij, naar betekenisvol, 21e eeuws leren, in de klas. Dit vraagt vaardigheden van leerkrachten die tegemoet komen aan nieuwe manieren van informatieverwerving en -verwerking van kinderen. Het gaat hierbij om enerzijds digitale vaardigheden zoals bijvoorbeeld informatievaardigheden, mediawijsheid digitale basisvaardigheden. Maar ook onderzoekend en ontwerpend leren en creatief denken zijn hier onderdeel van. Belangrijke uitgangspunten voor onze aanpak zijn altijd: visie op onderwijs, mindset van het team en het leren met en van elkaar.

Onderwijskundig ondernemerschap betekent een goede afstemming met de direct belanghebbenden van je school; kinderen, team, ouders, bestuur, overheid etc. Dit vereist een scherp maatschappelijk bewustzijn en een voortdurend proactieve houding om een goede afstemming te realiseren. Hoe organiseer je deze afstemming? Hoe houd je oog voor kansen en ontwijk je valkuilen? Wij helpen scholen dit te organiseren. Enerzijds door de juiste vragen te stellen, anderzijds door de afstemming efficiënt te implementeren.

Tijdens de basisschoolleeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van deze toekomstige gezondheidsproblemen is in de jeugd al te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Hoe wordt je een ‘gezonde’ school? Wat kan er op school allemaal ‘gezonder’?

Scholen bereiden kinderen voor op hun functioneren in een snel veranderende wereld. Technologie zal deze wereld in hoog tempo veranderen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar (nieuwe) vaardigheden in zowel technische en niet-technische beroepen. Het is cruciaal dat kinderen deze vaardigheden leren zodat zij om kunnen gaan met deze technologieën. Een manier om dit te realiseren is het opzetten van zogenaamde Skillslabs. Een Skillslab is een inspiratieruimte waarin leraren en kinderen kennis maken met (nieuwe) technologieën en ermee experimenteren. Het is een ruimte die kinderen uitdaagt om te onderzoeken door nieuwsgierigheid te prikkelen.

Dit vinden wij belangrijk

 • Duurzaam

  Wij geloven in een duurzame aanpak. Voor ons is een innovatie geslaagd, als een school zelfstandig verder kan.

 • Maatschappelijk bewust

  Wij creëren maatschappelijk bewustzijn van onderwijs-professionals door ambities, houding, gedrag én omgeving met elkaar in balans te brengen.

 • Innovatief

  Wij vertalen ontwikkelingen in de maatschappij naar innovatieve en betekenisvolle activiteiten in de klas.

Onze werkwijze

‘Scholen blijven eigenaar van de innovatie, Edu-Metis faciliteert het veranderproces.’ 

 1. Waarnemen
  Alle relevante informatie wordt verzameld (Vaak gebruik makend van slimme meetinstrumenten). Voor optimaal draagvlak wordt alle betrokkenen om input gevraagd.
 2. Waarderen
  De verkregen informatie wordt op waarde geschat en awareness wordt gecreëerd. Wat betekent de informatie voor onze onderwijsorganisatie? Globale speerpunten voor innovatie worden geformuleerd.
 3. Willen
  De speerpunten worden als doelstellingen geconcretiseerd in een projectplan. Hierbij worden ook verandermanagement, mindset en professionaliseringsactiviteiten opgenomen.
 4. Waarmaken
  De activiteiten uit het projectplan worden uitgevoerd zoals beschreven.
 5. Evolueren
  We zijn nooit klaar

Contact